| ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΑΡΧΕΙΟ | ENGLISH  
Οικοσελίδα » ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας: Απόφαση που απαγορεύει το κούρεμα σε καταθέσεις!

Απαγορευτικό διάταγμα με το οποίο απαγορεύεται στην Κεντρική, στην Τράπεζα Κύπρου και στον διαχειριστή της Ντίνο Χριστοφίδη, να προχωρήσουν με οποιοδήποτε μέτρο που θα απομειώνει υπόλοιπο λογαριασμών της εξασφάλισε η εταιρεία K. Athienitis (Shopping Malls) Ltd.

Το διάταγμα εκδόθηκε την Παρασκευή 29 Μαρτίου από τον επαρχιακό δικαστή Λευκωσίας Γ. Σάντη μετά από αίτηση των δικηγορικών γραφείων Ιωαννίδης και Δημητρίου και Στέλιος Αμερικάνος.

Το διάταγμα απαγορεύει στους εναγόμενους από το να λάβουν οποιαδήποτε απόφαση ή μέτρο το οποίο θα συνεπάγεται μείωση, εξάλειψη ή παρέμβαση σε πιστωτικό υπόλοιπο των λογαριασμών της εταιρείας στην Τράπεζα Κύπρου χωρίς την απόδοση δίκαιης αποζημίωσης ή χωρίς να καθοριστεί εύλογη αποζημίωση από αρμόδιο δικαστήριο.

Παράλληλα με το διάταγμα απαγορεύεται η μείωση ή εξάλειψη του πιστωτικού υπόλοιπου του λογαριασμού όψεως και του λογαριασμού κατάθεσης της εταιρείας στην Τράπεζα Κύπρου εκτός εάν είναι αποτέλεσμα συμψηφισμού με βάση τον περί σύστασης και λειτουργίας του σχεδίου προστασίας καταθέσεων.

πηγή: SigmaLive (29/03/2013) «Απαγορευτικό διάταγμα για κούρεμα καταθέσεων»

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

Προσωρινό διάταγμα που εξέδωσε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας απαγορεύει το «κούρεμα» καταθέσεων στην Τράπεζα Κύπρου. Επί της ουσία το διάταγμα προνοεί κούρεμα δανείων εάν υπάρξει κούρεμα καταθέσεων.

Προσωρινό διάταγμα που εξέδωσε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας απαγορεύει το «κούρεμα» καταθέσεων στην Τράπεζα Κύπρου χωρίς καταβολή δίκαιης αποζημίωσης ή τον συμψηφισμό των καταθέσεων με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις με βάση τις πρόνοιες του Συντάγματος και του περί Σύστασης και Λειτουργίας του Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμο του 2013 .

Σύμφωνα με ανακοίνωση από τα Δικηγορικά Γραφεία Ιωαννίδης Δημητρίου  & Σια ΔΕΠΕ και Στέλιος Αμερικάνος και Σια ΔΕΠΕ κατόπιν μονομερούς αίτησης τους το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας εξέδωσε σήμερα το προσωρινό δικαστικό διάταγμα.

Το διάταγμα είναι προσωρινό, έχει εκδοθεί αφού το δικαστήριο αποδέχθηκε ότι υπάρχει καλή βάση αγωγής και πιθανότητα επιτυχίας και οι Εναγόμενοι έχουν δικαίωμα να εμφανισθούν και να υποβάλουν ένσταση μέχρι την 2.4.2013.

Το προσωρινό δικαστικό διάταγμα απαγορεύει στους (ι) Τράπεζα  Κύπρου, (ιι) Κεντρική Τράπεζα  και (ιιι) Ντίνο Χριστοφίδη ειδικό διαχειριστή της Τράπεζας Κύπρου “να προβούν σε οποιαδήποτε απόφαση ή να λάβουν οιοδήποτε άλλο μέτρο από το οποίο θα  προκύπτει και/η θα συνεπάγεται μείωση και /ή εξάλειψη και/ή οιασδήποτε άλλης μορφής παρέμβαση επί  του οιοδήποτε πιστωτικού υπολοίπου των λογαριασμών των Εναγόντων στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ χωρίς την απόδοση δίκαιης αποζημίωσης και/ή χωρίς να προηγηθεί ο καθορισμός εύλογης αποζημίωσης από αρμόδιο Δικαστήριο και/ή αρμόδιο Δικαστήριο αστικής δικαιοδοσίας, μέχρι την τελική απόφαση του Δικαστηρίου στη παρούσα αγωγή ή νεωτέρας διαταγής του Δικαστηρίου”.

Διάταγμα του Δικαστηρίου που να απαγορεύει  στους Εναγόμενους να προβούν σε οποιαδήποτε μείωση και /ή εξάλειψη και/ή μεταφορά και/ή μεταβίβασης του οιουδήποτε πιστωτικού υπολοίπου του λογαριασμών  που διατηρεί η Ενάγουσα στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ εκτός εάν αυτή είναι αποτέλεσμα εξάσκησης και/ή εφαρμογής της υποχρέωσης συμψηφισμού με βάση τον περί Σύστασης και Λειτουργίας του Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμο του 2013 και κανονισμούς που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού και/η τους όρους της συμφωνίας δανείου μεταξύ των Εναγόντων και της Εναγόμενης 1, μέχρι την τελική απόφαση του Δικαστηρίου στη παρούσα αγωγή ή νεωτέρας διαταγής του Δικαστηρίου”, προστίθεται.

πηγή: 24h.com.cy/ΚΥΠΕ (29/03/2013) «Κούρεμα καταθέσεων μαζί με κούρεμα δανείου»


Σταθερή διεύθυνση permalink: http://www.efylakas.com/archives/16508

Εκτυπώσιμη μορφή

Tags: , , , , ,